Timeline

/Timeline

октобар 2016

Zaposlenje

Tags: , |

Zaposlenje  SremPlan d.o.o. je privatna kompanija okrenuta tržištu i rezultatima merljivim kroz kvalitet usluge i zadovoljstvo klijenata. Težimo održivom poslovanju koje podrazumeva visoku efikasnost uz pružanje sigurnosti zaposlenja i kvalitetnog radnog okruženja. Smatramo da poslovni [...]

Dokumenti

Tags: |

Dokumenti

Društvena odgovornost

Tags: |

SremPlan d.o.o. kao odgovorna i inovativna kompanija čiji tim je svestan odgovornosti prema sebi i drugima, konstanto se trudi da svojom  kreativnošću i prema svojim mogućnostima podržava akcije koje će doprineti zajednici u kojoj će [...]

Kvalitet proizvoda

Tags: |

Kvalitet proizvoda Razni faktori utiču na kvalitet proizvoda zatim procesa rada, poslovanja i proizvodnje kao najvažniji faktor konkurentnosti i uspešnosti na tržištu, uvek i u potpunosti ispunjavajući zahteve kupaca/korisnika, preduzeće SremPlan d.o.o. teži da obezbedi [...]

Akutelnosti

Tags: |

Akutelnosti

Vizija i misija

Tags: |

Vizija SremPlan d.o.o.   Naša vizija pre svega je efikasan, stabilan i društveno odgovoran poslovi sistem – robno – transportni centar, kao lider u prodaji svih vrsta građevinskog materijala i pružanju usluga u građevinskom sektoru. [...]