Vizija SremPlan d.o.o.

  Naša vizija pre svega je efikasan, stabilan i društveno odgovoran poslovi sistem – robno – transportni centar, kao lider u prodaji svih vrsta građevinskog materijala i pružanju usluga u građevinskom sektoru.

Misija SremPlan d.o.o.

  Dostizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja uz potpuno zadovoljenje zahteva kupca asortimanom i vrhunskim kvalitetom svojih usluga. Orjentisanost ka kupcima praćenjem njihovih zahteva, proširenjem asortimana i stalno poboljšanje kvaliteta prodaje, usluga i proizvodnje. Otvorenost za sve zainteresovane strane – kupce, dobavljače i zaposlene. Dostizanje izvozne sposobnosti preduzeća i učvršćivanje pozicije lidera na našem području uz pokrentanje novih investicija.